ประกาศปิดให้บริการ Web Hosting ในนาม clnox.com

เรียน ลูกค้า clnox.com

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง clnox.com ขอแจ้งให้ทราบว่า สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ จึงมีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการ Web Hosting ในนาม clnox.com โดยจะไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้าใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ยังคงให้บริการและดูแลระบบตามปกติ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยทางบริษัทแนะนำให้ท่านย้ายระบบไปยังผู้ให้บริการ Hosting / Co-location รายอื่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราได้ที่ support@inox.co.th เท่านั้น

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า clnox.com ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทเสมอมาและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด

เข้าใช้บริการ